Menu

Akcie
  • 02.12.2014 22:00 - V prípade objednania výmeny nemrznúcej zmesy v systéme, do konca roku 2014 Vám prevedieme kontrolu a diagnostiku solárneho systému + regulácie zdarma.
  • 08.11.2014 12:00 - Rýchla a odborná montáž fotovoltaických hybridných a ostrovných solárnych systémov za bezkonkurenčné ceny. Predaj lítiových LiFePO4 akumulátorov a FV panelov. obhliadka a rozpočet zdarma.
  • 11.10.2014 23:00 - Zabezpečujeme  nepretržitý servis a predaj komponentov + náhradných dielov solárnych systémov +výmeny nemrznúcej zmesy v systémoch+ slnečné kolektory špičkovej kvality.
  • Staršie akcie

Aktuality
Fotovoltaika

Čo je to hybridný fotovoltaický systém?

  

Hybridný fotovoltaický systém sa skladá zo solárnych panelov, kabeláže a striedača rovnako ako klasická fotovoltaická elektráreň pripojená na sieť, avšak naviac obsahuje ešte regulátor nabíjania a batérie.

 

Hybridný systém dokáže fungovať ako v spolupráci s rozvodnou sieťou, tak v tzv. ostrovnom režime  úplne bez siete. Prechod do ostrovného režimu je prevedený automaticky, vždy po odpojení alebo výpadku siete. Fungovanie v ostrovnom režime umožňujú batérie, v ktorých je akumulovaná energia pre neskoršie využitie. Hybridný systém tak funguje ako záložný zdroj / back-up /, ktorý dokáže napájať Váš dom aj v prípade dlhodobých výpadkov siete aj počas živelných pohrom.

 

V prípade prevádzky so sieťou hybridný systém automaticky pokrýva spotrebu budovy - domácnosti  zo siete. Pokiaľ je spotreba budovy nižšia , než koľko dokáže hybridný systém počas slnečného svitu vyrobiť, tak sa prebytočná energia uloží do batérií a spotrebuje sa neskoršie, napríklad počas noci. Hybridný  systém dokáže nahradiť elektrinu, ktorú by ste inak museli odobrať zo siete a tím znižuje Vaše účty za elektrinu. Všetko je pritom plne automatické, bez nutnosti čokoľvek ovládať alebo prepínať. 

 

Žiadna náročná a drahá administratíva

 

Pre prevádzku hybridného systému nie je potreba žiadneho súhlasu distribučnej spoločnosti ako je Enel, ČEZ, E-on. Majiteľ hybridného systému sa nemusí stať podnikateľom, čo Vám ušetrí nemalú administratívu spojenú s priepojením do siete a vybavením licencie podľa platnej legislatívy. Na druhej strane nie je možné u hybridných systémov čerpať výkupné ceny ani zelené bonusy. Cena elektriny z FVE (fotovoltaická elektráreň) dodanej do siete pre r. 2014 je stanovená za kWh nižšie, ako dnes pravdepodobne platíte za odobratú eletrinu zo siete . Preto čerpať finančnú podporu je dnes menej výhodné, než si vyrobenú elektrinu spotrebovať pre potreby Vašeho domu. S hybridným systémom nie je spojená žiadna administratíva a dosiahnuté úspory Vám nikto nezdaní.

 

Nižšie náklady na elektrinu

 

Hybridný systém neumožňuje dodávku prebytkov do distribučnej siete. Všetka energia, ktorú hybridný systém vyrobí sa musí spotrebovať v domácnosti- budove. Kvôli hybridnému systému nemusíte budovať  zvlášť káblové rozvody, všetko funguje pri aktuálnych rozvodoch Vášho domu tak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Dodávka elektriny z fotovoltaického systému pre potreby  domu funguje plne automaticky bez najmenšieho zásahu obsluhy. Pokiaľ sa energia nespotrebuje ihneď v okamžiku, kedy je vyrobená fotovoltaickými panelmi, uloží sa do batérií. Energia uložená v batériách sa potom použije pre  potreby domu v okamžiku, kedy výkon panelov nestačí a počas noci, kedy panely nevyrábajú vôbec. Energia z hybridného systému nahradzuje elektrinu odobratú zo siete  a tým šetrí Vaše náklady.

 

Záloha pre prípad výpadku siete

 Hybridné systémy majú oproti klasickým fotovoltaickým elektrárňam jednu veľkú výhodu – dokáže pracovať v tzv. ostrovnom režime. K ostrovnému režimu príde v prípade výpadku distribučnej siete . Striedač v prípade výpadku automaticky prepne na spotrebu z panelov a z batérií a do dosiahnutia bezpečnej úrovne vybitia lítiových článkov dokáže dom zásobovať z nich. Hybridný systém tak dokáže pre Váš dom fungovať ako energetická záloha, podobne ako systémy UPS pre počítače. V prípade živelných pohrôm alebo iných kolapsov siete bude mať Váš dom vždy dostatok energie  pre núdzový režim – osvetlenie, prevádzka obehových čerpadiel, prevádzku chladničiek a mrazákov, príjem televízie a rádia alebo pre dobitie mobilov.

 

Možnosť rozširovania  

Hybridný systém je možné hocikedy ľubovoľne rozšíriť o ďalšie komponenty, napríklad pridať viac fotovoltaických panelov, pokiaľ  súčasný výkon nestačí. Je možné ľubovoľne pridávať kapacitu batérií, pokiaľ je potreba dlhšej doby zálohovania. Môžete pridávať ďalšie hybridné striedače tak, aby boli zálohované viaceré okruhy (fázy) vo Vašom dome. Hybridný systém teda môžete stavať postupne a rozširovať ho modulárne tak, ako to zodpovedá Vašim požiadavkám a potrebám a finančným možnostiam.